Anmälningsvillkor

1. Behandling av personuppgifter enligt PUL
För att kunna administrera deltagarens anmälan mottager och lagrar vi uppgifter om namn,
adress, e-postadress, tfn, etc samt vilken kurs eller aktivitet deltagaren är anmäld till. 
Uppgifterna används i kundregistret för att sända deltagaren information om nuvarande och
kommande Zumbaaktivitet. Inga uppgifter delas med tredje part. Deltagaren kan alltid
avböja fortsatt information och/eller be att bli borttagen ur kundregistret.

2. Deltagare
All träning i workshops eller aktiviteter sker på egen risk. är du under 18 år krävs skriftligt
godkännande från målsman.

3. Anmälan
Anmälan är bindande. I och med kursanmälan får deltagaren en bekräftelse via e-post
med påminnelse om tid, plats, pris och betalningsvillkor. Det är deltagarens
ansvar att uppge korrekt e-postadress för att vi ska kunna kontakta deltagaren. Ibland hamnar
e-postbrev i den s.k. skräplådan (junk mail). Vi uppmanar därför beställaren att även titta där.
Om inte en e-postbekräftelse har kommit till beställaren inom 5 minuter, måste beställaren
omedelbart kontakta oss på fitness@zkryssning.se Bokade platser sparas max 3 dagar,
under denna tid måste beställaren ha skickat in betalningen för de reserverade platserna.
Om inte betalningen registreras i tid makuleras automatiskt samtliga bokade platser för
workshops eller aktiviteter..
 
4. Betalningsvillkor
Betalning sker till Ultranet, BG 5283-2730 med deltagarens namn och bokningsnummer som referens.
Det är deltagarens ansvar att ifylla korrekt referensnummer för att vi ska kunna känna igen deltagarens
betalning. Bokade platser tillhör inte deltagaren förrän avgiften är betald och registrerad. Köpta klippkort
eller biljetter återlöses ej. Köparen måste själv överlåta/sälja sin plats till tredje part.

5. Missade workshops eller aktiviteter
I och med anmälan utlovas deltagaren de träningspass som anmälan avser. Skulle
deltagaren av personliga skäl missa ett eller flera av sina pass erbjuds deltagaren
möjlighet att ta igen dessa, i mån av plats. Ordinarie anmälda deltagare har företräde.
Missade klasser kan inte överföras till kommande arrangemang, utan erbjudandet gäller
endast så länge evenemanget pågår.

6. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten till ändring av instruktör, tid och plats för workshops eller aktiviteter om
det blir nödvändigt. Minst 20 anmälda krävs för att en workshop eller aktivitet ska bli av.
Vid för få anmälda förbehåller vi oss rätten att ställa in workshop eller aktivitet och flytta deltagarna
till en annan motsvarande workshop eller aktivitet.

7. Värdesaker
Vi ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller värdesaker som kan försvinna eller skadas i samband med
evenemanget.

8. Resan
För säkerhet och ordningsregler ombord hänvisar vi till www.tallinksilja.se.

Arrangörerna.