Villkor

Anmälningsvillkor

1. Behandling av personuppgifter enligt GDPR
För att kunna administrera deltagarens anmälan mottager och lagrar vi uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, etc samt vilken kurs eller aktivitet deltagaren är anmäld till. Uppgifterna används i kundregistret för att sända deltagaren information om nuvarande och kommande evenemangsaktiviter. Inga uppgifter delas med tredje part. Deltagaren kan alltid avböja fortsatt information och begära att bli borttagen ur kundregistret.

2. Om rättigheten till att delta i Zumbaaktiviteterna ombord.
Endast passagerare som har bokat via bokningslänken på vår hemsida eller passagerare som har bokat via telefon och uppget kod ”Zumba” och blivit registrerade under denna kod är berättigade att få en gratis klass inkluderad i biljetten och delta i zumbaprogrammet ombord. Reguljära passagerare eller passagerare som bokar sin resa på annat sätt får inte boka workshops eller på annat sätt delta i zumbaaktiviterna ombord.

3. Deltagare
All träning i workshops eller aktiviteter sker på egen risk. Är du under 18 år krävs skriftligt godkännande från målsman inskickat i god tid före resan. Dessutom kräver Tallink Silja att underåriga reser i målsmans sällskap.

4. Anmälan
Anmälan är bindande. I och med kursanmälan får deltagaren en bekräftelse via e-post med påminnelse om tid, plats, pris och betalningsvillkor. Det är deltagarens ansvar att uppge korrekt e-postadress så att vi ska kunna kontakta deltagaren. Ibland hamnar e-postbrev i den s.k. skräplådan (junk mail). Vi uppmanar därför beställaren att även titta där. Om inte en e-postbekräftelse har kommit till beställaren inom 5 minuter, måste beställaren omedelbart kontakta oss på fitness@kryssning.se. Bokade platser sparas max 3 dagar, under denna tid måste beställaren ha skickat in betalningen för de reserverade platserna. Om inte betalningen registreras i tid makuleras automatiskt samtliga bokade platser för workshops eller aktiviteter.

5. Betalningsvillkor
Betalning sker till Ultranet via BG 5283-2730 med deltagarens namn och bokningsnummer som referens.  Det är deltagarens ansvar att ange korrekt referensnummer för att vi ska kunna känna igen deltagarens betalning. Bokade platser garanteras inte förrän avgiften är betald och registrerad. Köpta klippkort, klasser eller biljetter återlöses ej. Köparen måste själv överlåta/sälja sin plats till tredje part.

6. Missade workshops eller aktiviteter
I och med anmälan utlovas deltagaren de träningspass som anmälan avser. Skulle deltagaren av personliga skäl missa ett eller flera av sina pass erbjuds deltagaren ingen möjlighet att ta igen dessa. Missade klasser kan inte överföras till kommande arrangemang, utan erbjudandet gäller endast det pågående evenemanget.

7. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten till ändring av instruktör, tid och plats för workshops eller aktiviteter om det blir nödvändigt. Minst 20 anmälda krävs för att en workshop eller aktivitet ska bli av.  Vid för få anmälda förbehåller vi oss rätten att ställa in workshop eller aktivitet och flytta deltagarna till en annan motsvarande workshop eller aktivitet.

8. Värdesaker
Vi ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller värdesaker som kan försvinna eller skadas i samband med evenemanget.

9. Resan
För säkerhet och ordningsregler ombord hänvisar vi till www.tallinksilja.se och trivselreglerna ombord.

Arrangörerna.